Аудит. Аудит і контроль. Скачати підручник з аудиту. Реферати та підручники з аудиту.
Megos.org.ua

Аудит

Тема 1. Аудит в системі економічного контролю, його суть, мета та завдання.

Тема 2. Організаційно-економічні та правові основи аудиту в Україні.

Тема 3. Предмет, об’єкти та методи аудиту.

Тема 4. Аудиторський ризик, помилки і шахрайство в аудиторській пратиці.

Тема 5. Оцінка системи внутрішнього контролю.

Тема 6. Планування, стадії та процедури аудиту.

Тема 7. Аудиторські документи та робочі документи аудитора.

Тема 8. Робочі документи аудитора.

Тема 9. Узагальнення результатів діяльності аудиторів.

Тема 10. Основи методики і організації проведення аудиту.

Тема 11. Аудит фінансової звітності.

Тема 12. Методика аудиту установчих документів і власного капіталу.

Тема 13. Методика аудиту операцій з грошовими коштами.

Тема 14. Методика аудиту розрахункових та кредитних операцій.

Тема 15. Методика аудиту розрахунків з бюджетом.

Тема 16. Аудит необоротних активів.

Тема 17. Аудит інвестицій.

Тема 18. Аудит виробничих запасів та оборотних МШП.

Тема 19. Методика аудиту витрат на оплату праці.

Тема 20. Методика аудиту доходів і фінансових результатів.

Тема 21. Організація надання аудиторських послуг.

Тема 22. Внутрішній аудит.

Тема 23. Аудит діяльності окремих структур ринкової економіки.

Тема 24. Аудит в компютерному середовищі.

Тема 25. Організація надання аудиторських послуг.