Англійські афоризми!

- You know you love someone when you cannot put into words how they make you feel. ( Ви розумієте, що закохані тільки тоді, коли не можете виразити свої відчуття словами ) .

- I love to see, when you smile. It's makes me happy, don't ask me why... - Мені подобається твоя посмішка. Я щаслива, дивлячись на неї, але нікому не скажу в чому причина...

- Вaby you the best in any directions - Малятко, ти краще за всіх, як не крути.

- Everything takes longer than you think - Але будь-яке заняття йде набагато більшу кількість часу, ніж ви розраховували.

- Failure does not mean I have disgraced. It does mean I have dared to try - Невдача - не ганьба, а прояв сміливості й уміння йти на ризик.

- Good girls go to heaven, and bad-where want. - Хороші дівчатка виявляються в Раю, а погані - де самі побажають.

- Not all men are annoying me.some are dead... - Нe вce люди здатні викликати у мене неприязнь, нeкoтopих просто вже немає на цьому світі...

- Once he ceases to write to you, you will understand how you need him... - Тільки якщо він зникне з твого життя, ти зрозумієш, наскільки він тобі доріг...

- Only time can tell... if you be mine again... - Лише час дасть відповідь... чи будеш зі мною знову...

- I believe in music, sex and rock-n-roll... At this very moment I'm losing my control...
Я вірю в музику, в секс і рок-н-рол... І в цю мить я втрачаю контроль над собою...

- 3 words 8 letters say it and i'm yours...
3 слова, 8 букв, скажи це, і я твоя...

- The way to love anything, is to realize it can be lost
Єдиний вірний спосіб любити - це зрозуміти, що можеш це втратити

- I was not part of the problem, but will be part of the solution.
Я не частина проблеми, але можу стати частиною рішення.

- If crying doesn't make the sad things better, then why do we do it? 
Якщо плач не робить сумні речі краще, то навіщо ми плачемо?

- I wish I was as smart as I think I am.
Хотів би я бути таким же розумним, як я думаю, що я є.

- If you find it hard to laugh at yourself, I would be happy to do it for you.


Якщо вам важко сміятися над собою, я був би радий зробити це за вас.

- I have often wanted to drown my troubles, but I can't get my wife to go swimming .


Я постійно хочу втопити свої проблеми, але я не можу змусити мою дружину купатися.

- There might be thy name... Тут могло б бути твоє ім'я...

- You're like a drug for me, my own personal brand of heroin ..
Ти для мене як наркотик, мій особистий сорт героїну

- It takes two to lie. One to lie and one to listen.
Для брехні потрібні двоє. Один бреше, інший слухає

- Come si desidera per la formazione di memoria, di imparare a dimenticare?


Які ж існують вправи, щоб навчити пам'ять забувати?

- We are each of us angels with only one wing. And we can only fly embracing each other.

Кожен з нас ангел, але тільки з одним крилом. І ми можемо літати тільки обнявшись один з одним

- You will be the death of me
Ти доведеш мене до погибелі..

- Nobody's perfect, but me
Ніхто не досконалий крім мене

- Always on my mind, always in my heart, always in my dreams, always, all the time !!


Завжди в моїх думках, завжди в моєму серці, завжди в моїх мріях, завжди, весь час!!

- Nobody dies virgin cause life fucks everyone
Ніхто не вмирає незайманим, бо життя завдасть трясці всіх

- For the world you may be just one person, but for one person you may be the whole world !
Для світу ти всього лише одна людина, а для когось одного ти цілий світ!

- In the game of seduction, there is only one rule, never fall in love... < br> У грі зваблювання, є тільки одне правило, ніколи не закохуватися...

- I spit what you think about me, about you, I do not think
Мені плювати що ви про мене думаєте, я про вас взагалі не думаю

- No man or woman is worth your tears, and the one who is, would not make you cry .
Жодна людина не заслуговує твоїх сліз, а ті, хто заслуговують, не змусять тебе плакати.

- I reject your reality and substitute my own!
Я заперечую вашу реальність і створюю свою власну!

- Better a new friend than an old foe.
Краще новий друг, ніж старий ворог.

- You will trust me... As I trusted you then... And I will deceive you cruelly!
Ти повіриш мені... Як я повірила тобі тоді... А я жорстоко обману тебе!!

- He does not see that, who alongside... But runs after ghosts... why?
Він не бачить тих, хто поруч... Але біжить за примарами... Чому?

- The future belongs to those, who believe in beauty of their dreams.
Майбутнє належить тим, хто вірить в свої мрії

- Lost time is never found again.
Втрачений час ніколи не повернеться.

- Love keeps you warm on a cold winter's night.
- Любов зігріває вас холодними зимовими вечорами

- Silence propagates itself, and the longer talk has been suspended, the more difficult it is to find anything to say - Мовчання народжує мовчання, і чим довше пауза в розмові, тим важче знайти що сказати.

- Every solution breeds new problems - Кожне рішення породжує нові проблеми.

- Facts are stubborn things, but statistics are more pliable. - Факти вперта річ; статистика набагато більш гнучка.

- The only thing in life achieved without effort is failure... Єдине в житті, що дається без зусиль-це невдача

- Being entirely honest with oneself is a good exercise... Бути до кінця чесним із самим собою-непросте завдання/

- Lost time is never found again. Втрачений час ніколи не повернеться

- Each of us aims to find a man which will understand and will not cause suffering ...Кожен з нас хоче знайти людину, яка зможе нас зрозуміти і не заподіяти біль

- And now here is my secret, a very simple secret; it is only with the heart that one can see rightly, what is essential is invisible to the eye. А ось і мій секрет, дуже простий секрет. Тільки серцем можна побачити істину. Найважливіше невидимо для очей

Сторінки ( 1 )