Методи розв’язання конфліктів. Структурний метод розв’язання конфліктів
Megos.org.ua

Менеджмент

2. За змістом:

 1. внутрішньоособистісні;
 2. міжособистісні;
 3. конфлікти між особою і групою;
 4. між групові.

3. За обсягом:

 1. глобальні ( конфлікт між багатьма працівниками підприємства);
 2. парціальні ( конфлікт охоплює двох чоловік);

4. За тривалістю:

 1. затяжні;
 2. короткотривалі.

5. За джерелом виникнення:

 1. об’єктивні ( викликані недоліками виробничого характеру);
 2. суб’єктивні ( виникненні негативними особистими якостями учасників конфлікту);

6. За типом структури взаємовідносин:

 1. вертикальні;
 2. горизонтальні;

7. За рівнем формалізації взаємовідносин:

 1. офіційні;
 2. неофіційні;

9. За формою:

 1. приховані;
 2. відкриті.

     Будь-який конфлікт може бути віднесений до того чи іншого виду як за однією з наведених ознак, так і за декількома з них одночасно.

3. Методи розв’язання конфліктів

  ( Є кілька ефективних способів управління конфліктною ситуацією. Їх можна поділити на дві категорії:

 1. структурні;
 2. між особові.

  До структурного методу розв’язання конфліктів входить:

 

 

Сторінки ( 1 2 3 4 )