Головна Наша реклама Економічні визначення Корисні посилання Цікава інформація
 
Ru Ua
Вступ
Політекономіка
Макроекономіка
Мікроекономіка
Гроші та кредит
Статистика
Фінанси
Історія екон. вчень
Політологія
Банківська справа
Менеджмент
Екон. підприємства
Міжнародна економіка
Національна економіка
Страхування
Географія
Фондова біржа
Логістика
Бухгалтерський облік
Маркетинг і реклама
Міжнародні відносини
Цінні папери
РПС

БАНКІВСЬКА СПРАВА!

Тема 14. Злиття та поглинання у банківській сфері.


В ринкових умовах з банківською справою стикаються майже всі члени суспільства. Це пов'язано зі здатністю банків управляти системою платежів і розрахунків; більшу частину своїх комерційних угод здійснювати через вклади, інвестиції та кредитні операції, спрямовувати заощадження населення до виробничих структур; згідно з грошово-кредитною політикою дер­жави регулювати рух грошових потоків, впливаючи на швидкість їхнього обороту, емісію, рівень інфляції і в підсумку визначати ступінь економічного розвитку країни.


    Банки - це кредитно-фінансові установи, які здійснюють операції по залученню та накопиченню тимчасово вільних грошових коштів (вкладень) підприємств, організацій І населення; посередництву у взаємних платежах та розрахунках клієнтів (пасивні операції), а також емісію грошей, ЦП; короткостроковому кредитуванню, надання різного роду кредитів на умовах повернення та терміновості.


      Існують такі механізми злиття банківського капіталу:
Консорціум – тимчасове добровільне об'єднання кількох банків для спеціального виконання певних операцій, які окремому банку не під силу ( кредитування великих проектів, розміщення великих емісій цінних паперів та інші). Після досягнення цілі такі консорціуми можуть розпастися.


     Картель – укладення угоди між кількома великими банками,   щодо   проведення єдиної політики на грошовому ринку ( процентної, кредитної, дивідендної ). Самостійність кожного банку при цьому зберігається.


Концерн – об'єднання кількох банків під керівництвом одного з них, який став власником контрольного пакета акцій інших банків. У такому об'єднанні самостійність банків істотно обмежується, хоч вони залишаються акціонерними товариствами.


    Банківський холдинг – звичайно так називають концерн , до складу якого, крім банків, входять небанківські фінансові посередники ( страхові, фінансові, лізингові компанії ).


    Трест – це монопольне об'єднання банків шляхом злиття їх власності. Форма власності перетворюється з акціонерної в пайову, а окремі банки втрачають юридичну й економічну самостійність і керуються з одного центру як філії.

Сторінки ( 1 2 )

                                            

Cсилка на даний сайт www.megos.org.ua