Головна Наша реклама Економічні визначення Корисні посилання Цікава інформація
 
Ru Ua
Вступ
Політекономіка
Макроекономіка
Мікроекономіка
Гроші та кредит
Статистика
Фінанси
Історія екон. вчень
Політологія
Банківська справа
Менеджмент
Екон. підприємства
Міжнародна економіка
Національна економіка
Страхування
Географія
Фондова біржа
Логістика
Бухгалтерський облік
Маркетинг і реклама
Міжнародні відносини
Цінні папери
РПС

ФОНДОВА БІРЖА!

Тема 1. Вступ до теорії фондового ринку.

Тема 2. Цінні папери. Класифікація цінних паперів.

Тема 3. Технологія фондового ринку.

Тема 4. Обгрунтування рішень.

Тема 5. Системний підхід до проблем розвитку фондового ринку.

Тема 6. Державне регламентування фондового ринку України.

Дана інформація, яка викладена на сайті належить її авторам! Інформація представлена тільки для ознайомлення. Мозговий О. М. Фондовий ринок: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1999.— 316 с. ISBN 966-574-142-Х

У навчальному посібнику розглянуто механізми функціонування фондового ринку. Головну увагу приділено характеристиці цінних паперів, операцій із ними на біржовому та позабіржовому ринках. Показано види та особливості діяльності професіоналів фондового ринку, методи та інструментарій обгрунтування інвестиційних рішень, проаналізовано систему державного регулювання фондового ринку України.

Ключові питання висвітлено на підставі узагальнення світового досвіду та з урахуванням практич¬них проблем і специфіки розвитку відчуженого фондового ринку. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за фаховим спрямуванням «Міжнародна економіка», спеціалістів-практиків фондового ринку.

                                            

Cсилка на даний сайт www.megos.org.ua