Головна Наша реклама Економічні визначення Корисні посилання Цікава інформація
 
Ru Ua
Вступ
Політекономіка
Макроекономіка
Мікроекономіка
Гроші та кредит
Статистика
Фінанси
Історія екон. вчень
Політологія
Банківська справа
Менеджмент
Екон. підприємства
Міжнародна економіка
Національна економіка
Страхування
Географія
Фондова біржа
Логістика
Бухгалтерський облік
Маркетинг і реклама
Міжнародні відносини
Цінні папери
РПС

МЕНЕДЖМЕНТ!

 

3. Методи розв’язання конфліктів.

  ( Є кілька ефективних способів управління конфліктною ситуацією. Їх можна поділити на дві категорії:

  1. структурні;
  2. між особові.

  До структурного методу розв’язання конфліктів входить:

  1. роз’яснення вимог щодо роботи;
  2. використання координаційних інтеграційних механізмів;
  3. визначення загально-організаційних комплексних цілей з метою спрямування зусиль усіх працівників на досягнення загальної єдиної мети;
  4. використання системи винагород ) [ 1, 211 с ].

   До між особових способів розв’язання конфлікту входять: ухилення, згладжування, примус, компроміс, розв’язання проблеми), [ 1, 212 с ].

 

Список використаної літератури

  • Гірняк О.М., Лазановський П.П. Менеджмент: Підручник для студентів вищих закладів освіти.-Львів: «Магнолія плюс», 2006.-352.
  • Кредісов А. І. Панченко В. Г. Менеджмент для керівників. – Підручник для студ. ВУЗів. – К.: Знання, 1998.- 596 с.
  •   Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основи менеджмента: Пер. с англ.-М.: Дело, 2000.- 707с.
  •   Тарнавська Н. П., Пушкар Р.Н. Менеджмент: теорія і практика. – К.: “Знання-прес”, 2002.- 456с.

 

Сторінки ( 1 2 3 4 )

                                            

Cсилка на даний сайт www.megos.org.ua