Головна Наша реклама Економічні визначення Корисні посилання Цікава інформація
 
Ru Ua
Вступ
Політекономіка
Макроекономіка
Мікроекономіка
Гроші та кредит
Статистика
Фінанси
Історія екон. вчень
Політологія
Банківська справа
Менеджмент
Екон. підприємства
Міжнародна економіка
Національна економіка
Страхування
Географія
Фондова біржа
Логістика
Бухгалтерський облік
Маркетинг і реклама
Міжнародні відносини
Цінні папери
РПС

РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ!

 

Тема 1. Предмет. Теоретичні основи і завдання курсу "Розміщення продуктивних сил".

Тема 2. Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил.

Тема 3. Наукові методи аналізу територіальної організації народного господарства.

Тема 4. Науково-технічний прогрес, виробничий та науковий потенціал.

Тема 5. Трудові ресурси, національний склад і рівень життя населення.

Тема 6. Міське і сільське розселення України.

Тема 7. Рівень розвитку продуктивних сил України та розміщення соціальної інфраструктури.

Тема 8. Природно-ресурсний потенціал і його економічна оцінка.

Тема 9. Галузева структура народного господарства.

Тема 10. Методи економічного обґрунтування галузевого розміщення виробництва.

Тема 11. Промисловість України, форми її територіальної організації.

Тема 12. Розміщення галузей паливно-енергетичного комплексу.

Тема 13. Розміщення галузей металургійного комплексу.

Тема 14. Розміщення галузей машинобудівного комплексу.

Тема 15. Розміщення галузей хіміко-лісового комплексу.

Тема 16. Розміщення галузей промисловості будівельних матеріалів.

Тема 17. Розміщення галузей виробництва товарів народного споживання.

Тема 18. Розміщення галузей АПК України.

Тема 19. Розміщення галузей транспортного комплексу.

Тема 20. Адміністративно-територіальний поділ та економічне районування України.

Тема 21. Методи економічного обґрунтування територіально-комплексного розвитку і розміщення виробництва.

Тема 22. Основи районного планування України.

Тема 23. Екологічні проблеми економічного розвитку України.

Тема 24. Територіально-виробничі комплекси у системі економічного районування.

Тема 25. Донецький економічний район.

Тема 26. Придніпровський економічний район.

Тема 27. Північно-Східний економічний район.

Тема 28. Столичний економічний район.

Тема 29. Подільський економічний район.

Тема 30. Карпатський економічний район.

Тема 31. Центральноукраїнський економічний район.

Тема 32. Волинський економічний район.

Тема 33. Причорноморський економічний район.

Тема 34. Економіка України в системі міжнародного поділу праці.

Тема 35. Економічні зв'язки України з країнами світу.

                                            

Cсилка на даний сайт www.megos.org.ua