Головна Наша реклама Економічні визначення Корисні посилання Цікава інформація
 
Ru Ua
Вступ
Політекономіка
Макроекономіка
Мікроекономіка
Гроші та кредит
Статистика
Фінанси
Історія екон. вчень
Політологія
Банківська справа
Менеджмент
Екон. підприємства
Міжнародна економіка
Національна економіка
Страхування
Географія
Фондова біржа
Логістика
Бухгалтерський облік
Маркетинг і реклама
Міжнародні відносини
Цінні папери
РПС

СТАТИСТИКА!

 

Тема 1. Статистичне спостереження.

 

Тема 2. Статистичне групування.

 

Тема 3. Абсолютні та відносні величини.

 

Тема 4. Середні величини.

 

Тема 5. Показники варіації.

 

Тема 6. Вибірковий метод.

 

Тема 7. Ряди динаміки.

 

Тема 8. Статистичне прогнозування.

 

Тема 9. Індекси.

 

Тема 10. Кореляційно-регресійний аналіз.

 

Тема 11. Статистичні дослідження.

                                            

Cсилка на даний сайт www.megos.org.ua