Головна Наша реклама Економічні визначення Корисні посилання Цікава інформація
 
Ru Ua
Вступ
Політекономіка
Макроекономіка
Мікроекономіка
Гроші та кредит
Статистика
Фінанси
Історія екон. вчень
Політологія
Банківська справа
Менеджмент
Екон. підприємства
Міжнародна економіка
Національна економіка
Страхування
Географія
Фондова біржа
Логістика
Бухгалтерський облік
Маркетинг і реклама
Міжнародні відносини
Цінні папери
РПС

СТРАХУВАННЯ!

 

Тема 1. Сутність, принципи і роль страхування.

Тема 2. Класифікація страхування.

Тема 3. Страхові ризики.

Тема 4. Страхова організація (компанія).

Тема 5. Маркетинг у страхуванні.

Тема 6. Договори страхування.

Тема 7. Державне регулювання страхової діяльності.

Тема 8. Страхування життя та пенсій.

Тема 9. Страхування від нещасних випадків.

Тема 10. Медичне страхування.

Тема 11. Страхування майна юридичних осіб.

Тема 12. Страхування кредитних та фінансових ризиків.

Тема 13. Морське страхування.

Тема 14. Страхування майна громадян.

Тема 15. Страхування загальної цивільної відповідальності.

Тема 16. Страхування відповідальності на транспорті.

Тема 17. Перестрахування і співстрахування.

Тема 18. Визначення страхових тарифів.

Тема 19. Доходи, витрати і прибуток страховика.

Тема 20. Фінансова надійність страховика.

Вся дана інформація, яка викладена на сайті належить її авторам! Інформація представлена тільки для ознайомлення. Страхування - Осадець С.С. Страхування: Підручник / Керівник авт. колективу і наук. ред. С.С.Осадець. — Вид. 2-ге, перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2002. — 599 с.

ISBN 966–574–374–0

Підручник перероблено і доповнено відповідно до змін у законодавстві, уточненої типової програми нормативної навчальної дисципліни «Страхування». У ньому з позицій теорії і практики страхової справи в умовах ринкової економіки і з урахуванням специфіки її формування в Україні розкрито зміст, принципи і класифікацію страхування. Показано природу страхових ризиків, методи їх оцінювання. Висвітлено великий комплекс питань, пов’язаних із функціонуванням страхового ринку. Викладено основи особистого страхування, страхування майна і відповідальності, перестрахування.

У підручнику читач знайде відповіді на запитання щодо розрахунку страхових тарифів, формування доходів і витрат, оподаткування, організації резервів, оцінювання фінансової надійності страхових компаній та здійснення державного нагляду за їхньою діяльністю.

Книга може бути корисною також для вивчення дисципліни «Страхові послуги».

Для студентів, аспірантів і викладачів економічних вищих навчальних закладів і факультетів, слухачів шкіл і інститутів підвищення кваліфікації, працівників страхових компаній, фінансових органів, банків, фінансових менеджерів підприємств та інших зацікавлених осіб.

                                            

Cсилка на даний сайт www.megos.org.ua