Просте, розвинуте, сучасне товарне виробництво. Риси товарного виробництва
Megos.org.ua

Політекономіка

Товарне виробництво характеризується тим, що продукти виробляються відокремленими спеціалізованими виробниками і для задоволення суспільних потреб необхідна купівля-продаж тих продуктів, що стають товарами.

Умовами виникнення товарного виробництва є такі:

- суспільний поділ праці та спеціалізація виробництва;

- обмеження сукупних виробничих ресурсів і матеріальних благ, що споживаються;

- економічна відокремленість виробників, яка виявляється у власності останніх на продукти праці, що стають товарами.

Товарна організація виробництва й адекватна їй форма зв'язків еволюціонують разом із розвитком продуктивних сил, суспільним поділом і кооперацією праці.

Відповідно, розрізняють просте, розвинуте або капіталістичне та сучасне товарне виробництво.

Просте товарне виробництво - це таке товарне виробництво, яке грунтується на праці самого товаровиробника і цей товар йому належить. При такому виробництві створюється дуже мала кількість товару, воно є не продуктивне, у нього немає глибокого поділу праці.

Розвинуте товарне виробництво - це таке товарне виробництво, де продукцію виготовляють за участю найманої праці і весь вироблений товар є власністю одного організатора.

Сучасне товарне виробництво - це нова форма товарного виробництва яка грунтується великомасштабністю, масовістю, розвиненості товарного виробництва.

Просте і розвинуте товарне виробництво має спільні риси, основні з них:

- супільний поділ праці;

- повну соціально-економічну відособленість товаровиробників;

- еквівалентність відносин;

- ринкові зв’язки між виробниками і споживачами;

- визнання суспільного характеру праці через ринок;

- рух економічних процесів у товарно-грошових формах шляхом купівлі-продажу;

- виробництво для обміну з метою одержання прибутку;

 

 

Сторінки ( 1 2 3 4 )