Політологія як наука. Сутність, структура і функції політики. Суб'єкти та об'єкти політики
Megos.org.ua

Політологія

Тема 1.  Політологія як наука.


У даній темі розглянемо 2 питання:

  1. Сутність, структура і функції політики.
  2. Предмет політології, її структура та функції.

   1. Структура і функції політики.

Серед найважливіших галузей діяльності люди з найдавніших часів виділяли політику. Ще  в V столітті до н.е Арістотель відзначав, що політика невід'ємна від природи людини – соціальної істоти, що здатна повноцінно жити лише в контексті.


Політика – це необхідність і одночасно потреба сучасної людини, оскільки існує система показників та обмежень її різноманітних дій у сфері життя суспільства, що неможливе без політичного регулювання.


Метою політиків є забезпечення панування окремих соціальних груп над іншими, одних інтересів над іншими або узгодження соціальних інтересів.
Засобами політики є право, сила та мораль.


В політиці виділяють 3 рівні її функціонування:


1.Мегарівень ( до цього рівня відносимо ЄС, ООН, НАТО ).

2. Макрорівень ( характеризує переважно державну владу ).

3. Мікрорівень ( це переважно органи місцевого самоврядування, профспілки, організації, партії ).

     Суб'єкти політики – це особи і соціуми або створені ними організації та установи, які беруть активну участь у політичному процесі.


Об'єктами політики – це всі явища політичного та суспільного життя на яких спрямована діяльність суб'єктів політики.


[Політологія як наука вивчає політичне життя суспільства в його різноманітних виявах, заглиблюючись у таємниці політики і влади, закономірності діяльності політичної еліти, партій, лідерів, соціальних верств і народних мас. Вона сприяє виробленню світоглядних і ціннісних настанов, вмінню пов'язувати політичні знання із суспільно-політичною практикою.

 

 

Сторінки ( 1 2 3 )