Економічні терміни. Словник. Українська енциклопедія. Квазіпостійн витрати. Конкуренція
Megos.org.ua

Економсловник

К

( А Б В Г Д Е Є З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю )

Квазіпостійні витрати – це накі витрати, які є незалежними від обсягу випуску, проте їх треба оплачувати лише тоді, коли фірма виробляє певну величину випуску.

Конкуренція - це присутність на декількох продавців, які змагаються за отримання максимального доходу.

Консолідований бюджет – це бюджет, який включає в себе бюджет центрального  уряду і бюджети місцевих органів влади.

Кредитні спілки ( кооперативи ) – це фінансово-кредитні установи,  які працюють на кооперативних засадах і спеціалізуються на задоволенні потреб своїх членів ( переважно це малі та середні підприємства ). 

Каско (casco) — страхування корпуса та механізмів транспортного засобу. Відшкодовуються збитки, зумовлені здебільшого пошкодженням або конструктивним знищенням автомобіля, судна, літака.


Катастрофа (disaster) — великомасштабна аварія чи інша подія, що призводить до тяжких, трагічних наслідків. К. може розглядатися як страховий випадок або ризикова обставина.

Квота у страхуванні (quota in insurance) — а) частка участі страховика в загальній страховій сумі в разі страхування об’єкта на умовах співстрахування; б) частка кожного з учасників у договорі перестрахування.


Квотне перестрахування (guota share reinurance) — перестрахування на базі квоти. Це означає, що страховик передає перестраховикові в погодженій частці всі без винятку прийняті на страхування ризики за певним видом (групою видів) страхування. У цій самій пропорції перестраховикові передається отримана цедентом від страхувальника премія, а перестраховик відшкодовує цедентові сплачені збитки в межах своєї частки страхової суми.


Кептивні страхові компанії (captive insurance company) — компанії, що створюються промисловими, торговельними, банківськими та іншими структурами з метою задоволення їхніх потреб у страхових послугах.


Кінцевий термін дії договору (expiry date) — дата закінчення покриття полісу. Не поширюється на поліси, що передбачають автоматичну виплату суми в кінці періоду страхування (страхування на дожиття, довесільне страхування тощо).

 

 

Наступна сторінка ( 1 2 3 )